Här finner ni information kring byggprocessen, dina rättigheter som konsument samt organisationer som kan hjälpa er komma rätt.

- Björn Selling, Grundare Besiktningsman.se

Behöver du hjälp?

Besiktningstyper

Hur går en besiktning till?

Under vår blogg finner beskrivningar för dom olika besiktningarna:

Formulär & böcker

Information och förordningar i bygg

 1. BESIKTNINGSMANNABOKEN 2022

  Besiktningsmannaboken

  Handbok för besiktningar av nybyggda småhus

 2. HANTVERKAR FORMULÄRET 14

  Konsumentverkets Hantverkar formulär

  Den här avtalsmallen kan ni använda vid reparations-och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkare är näringsidkare.

 3. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716

  Konsumentjänstlagen SFS 1985:716

  Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare att utföra en reparation, ett arbete på din fastighet eller att förvara något åt dig.

 4. BBV
  Branschregler för våtrum

  Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

  Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR

 5. SÄKER VATTENINSTALLATION 2021:1

  Branschregler för Säker vatteninstallation 2021:1

  Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 gäller från den 1 januari 2021. Branschreglerna ska säkerställa VVS-installatio- ners kvalitet och förebygga person- och egendomsskador.

 6. MÅLERIBRANSCHENS VÅTRUMSKONTROLL :: MVK

  Branschregler för måleribranschens våtrumskontroll-MVK

  Måleribranschens regler för våtrum innehåller krav på entreprenörer/måleriföretag som utför måleriarbeten i våtrum och på leverantörer av målningssystem för våtrum.

 7. SÄKRA VÅTRUM :: GVK

  BRANSCHREGLER SÄKRA VÅTRUM

  Säkra Våtrum är branschreglerna som Sveriges bostads- och fastighets- ägare och försäkringsbolag står bakom.

Rättigheter & Skyldigheter

Myndigheter

 1. BOVERKET

  Boverket

  Boverket arbetar för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

 2. ELSÄKERHETSVERKET

  ELSÄKERHETSVERKET

  Lagar och regler om elarbete och elsäkerhet

 3. Konsumentverket

  Konsumentverket * KO

  Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag för att alla ska kunna handla medvetet.

 4. RIKSDAGEN

  Sveriges Riksdag

  Lagar och förordningar

Representation

Advokatbyråer

 1. LMLAW

  Lindskog Malmström LMLAW

  Lindskog Malmström har sina rötter i 1940-talets Stockholm. Från början låg fokus på affärsjuridik och fastighetsrätt.

 2. MARLAW

  Advokatfirman MarLaw AB

  MarLaw är en affärsjuridisk byrå med specialistkompetens inom marknadsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, GDPR samt avtalsrätt.

Länkar

Regler & toleranser

 1. FÖRENINGEN BKK

  Byggandets Kontraktskommitté

  BKK är en ideell förening med olika organisationer inom byggsektorn som medlemmar. BKK arbetar framförallt med att ta fram och utge bestämmelser och publikationer med anknytning till juridiken vid entreprenad- och konsultavtal.

 2. GVK

  AB Svensk Våtrumskontroll

  GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen. Via GVK ger dessa organisationer och företag tillsammans ut branschregler för tätskikt i våtrum.

 3. BKR.SE

  Bygg Keramik Rådet

  Sveriges stora auktoritet inom kakel och klinker

 4. MVK

  Måleribranschens Våtrumskontroll

  Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

 5. SÄKER VATTEN

  Säker Vatten AB

  Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera VVS-företag.

 6. SVENSK BYGGTJÄNST

  Svensk byggtjänst

  Svensk Byggtjänst är hela samhällsbyggnadssektorns samlade och validerade kunskap på ett och samma ställe.

Försäkringsbolag

 1. GARBO

  GarBo

  GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster.

 2. NORDIC FÖRSÄKRING

  NORDIC FÖRSÄKRING

  Försäkringsförmedlare och är specialiserade inom områdena skade-försäkring och Risk Management.

 3. PROTECTOR FÖRSÄKRING

  PROTECTOR FÖRSÄKRING

  Protector erbjuder skadeförsäkringar till stora och medelstora företagskunder samt offentlig sektor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien.

Intresseorganisationer

 1. ADVOKATSAMFUNDET

  Advokatsamfundet

  Att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intresse.

 2. MÄKLARSAMFUNDET

  Mäklarsamfundet

  Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

 3. SPEF

  Mur & Putsföretagen

  Rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande

 4. PVFÖRETAGEN

  Plåt & Ventföretagen

  Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för alla plåt- och ventilationsföretag som i dag samlar över 900 medlemsföretag.

 5. GBR

  Golvbranschen

  Branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och inte minst leverantörer.

 6. SBR

  SBR Byggingenjörerna

  SBR Byggingenjörerna är samlingsnamnet för Svenska Byggingenjörers Riksförbund, som är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer, och SBR Byggingenjörerna AB.

 7. I N

  Installatörsföretagen

  Bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar våra medlemmar i deras vardag samtidigt som vi jobbar för deras framtid.

 8. STOCKHOLMS BF

  Stockholms och Gotlands Byggmästareföreningar

  Lokala branschorganisationerna för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

 9. SVENSK FÖRSÄKRING

  Svensk försäkring

  Svensk Försäkring är försäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens branschorganisation.

 10. SVERIGES TAKENTREPRENÖRER

  Sveriges takentreprenörer

  Branschorganisation för Tak & Tätskikt - Vårt uppdrag är att stödja medlemsföretagens intressen och verka för branschens utveckling.

 11. SBUF

  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

 12. TMF

  Trä-och möbelföretagen

  TMF är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 13. SVENSKT NÄRINGSLIV

  Svenskt näringsliv

  Företagsamhetens röst i Sverige. Ett bättre företagsklimat och därmed ett bättre Sverige. Det är vårt uppdrag.

 14. VILLAÄGARNA

  Villaägarna

  Vi jobbar året runt för att göra villalivet enklare för dig. Hos oss får du goda råd, förmåner och rabatter samt en stark röst för bättre boendevillkor.

 15. BYGGFÖRETAGEN

  Byggföretagen

  Bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

 16. VVS-FABRIKANTERNA

  VVS-Fabrikanternas Råd

  VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.