Mer än bara ett besiktningsföretag - Hos oss får ni inte bara en lista med fel, utan även ett facit på hur ni kan öka vinstmarginalerna i projekten.

Under varje besiktningstillfälle noterar besiktningsmannen dina anmärkningar i iSpect. Systemet anknyter anmärkningarna till ditt materialval, riskkonstruktioner och entreprenörer. I iSpect får du sedan statistik för att bland annat kunna ta informerade beslut vid exempelvis upphandling.

Vi kan använda iSpect som utvärderingsverktyg vid upphandling

Wojciech Wondell, Titania

I varje paket ingår:

Processhantering

Projektansvarig

En projektansvarig som sköter all kontakt och samordning mellan dig och besiktningsman. I andra ord, vi vägleder er till att nå noll fel i varje projekt.

Planering

Besiktningstidplan

Upprättande av besiktningstidsplan med eventuella justeringar, beroende på typ av besiktning. På så vis vet ni vad som gäller över projektets gång.

Uppstart

Uppstartsmöte

Ett uppstartsmöte med parter för bestämmande om rutiner, kommunikation och hur besiktningen genomförs enligt besiktningsplan.

Nyproduktion

Om nyproduktion

Vid nyproduktion av bostadsrättsförening ingår ett informationsmöte med Brf-innehavarna om hur besiktningsprocessen går till.

Ta beslut baserat
på statistik

Få den insikt du behöver för att ge grönt ljus i ert nästa projekt för att maximera vinsten, samt när man ska säga nej för att undvika smärtsamma förluster - tack vare vår insiktsmotor i ispect.

Bild av statistik från ispect

Tjänster för entreprenader

Nedan finner ni samtliga tjänster med tillhörande undersidor för mer detalj information kring varje typ av besiktning.

Solcellsbesiktning

Läs mer

Förbesiktning

Läs mer

Fuktbesiktning

Läs mer

Slutbesiktning

Läs mer

Statusbesiktning

Läs mer

Efterbesiktning

Läs mer

Särskild besiktning

Läs mer

Garantibesiktning

Läs mer

Överbesiktning

Läs mer

Obligatorisk Ventilationskontroll

Läs mer

Kontrollansvarig

Läs mer

Ni är i gott sällskap

  • AMASTEN
  • EM
  • OW WALLFAST
  • RIKSHEM
Besiktningsman besiktigar tunnel

Kontaktformulär