Vad söker du?

 • Besiktningstjänster för privatpersoner

  Småhus, lägenheter och fritidshus

  OBS

  För att ytterligare förstärka servicen i vår kärnverksamhet, kommersiell besiktning av nyproduktion och ROT, har vi f.r.o.m 26/8 2019 valt att avsluta besiktningar åt konsument.

 • Traditionellt sommarhus i svenska skärgården
 • Vår digitala besiktningsprocess

  För ökad lönsamhet och leveranssäkerhet i byggprojekt

  Direkt felavhjälpning, lättillgänglig och säker dokumentation samt noll byggfel.

 • Besiktningsman med iSpect öppen i sin iPad