För ett bättre inomhusklimat

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska enligt lag göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning).

Boka besiktning

Förbättra inomhusmiljön och hälsan för de som vistas i fastigheten genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och effektivt.

Boka besiktning  

För trygghet och hälsa

OVK med Besiktningsman.se

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. OVK kom därför till 1991 som en obligatorisk besiktning, för att säkerställa att människor alltid har frisk luft, och ett bra luftflöde.

Lägre energikostnader Genom regelbunden OVK kontroll uppnår man inte bara ett bra inomhusklimat, utan också betydligt lägre energikostnader.För att säkertställa lång, felfri och energieffektiv drift - krävs tillsyn av ventilationen.

Fastighetsägarens ansvar Fastighetsägaren är ansvarig för att OVK besiktning utförs. Kontroller ska utföras både innan och efter ventilationen tagits i bruk.

Du kan också säkerställa att OVK besiktning utförs - genom att påminna fastighetsägaren om OVK intervallerna!
Flerbostadshus & kontor :
3-6 år
Skolor & vårdlokaler:
3 år
En- och tvåbostadshus:
Vid nybyggnation / nyinstallation

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär