För ett bättre inomhusklimat

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska enligt lag göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning).

För trygghet och hälsa

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. OVK kom därför till 1991 som en obligatorisk besiktning, för att säkerställa att människor alltid har frisk luft, och ett bra luftflöde.

Lägre energikostnader

Genom regelbunden OVK kontroll uppnår man inte bara ett bra inomhusklimat, utan också betydligt lägre energikostnader.För att säkertställa lång, felfri och energieffektiv drift - krävs tillsyn av ventilationen.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren är ansvarig för att OVK besiktning utförs. Kontroller ska utföras både innan och efter ventilationen tagits i bruk.Du kan också säkerställa att OVK besiktning utförs - genom att påminna fastighetsägaren om OVK intervallerna!

Intervaller gällande OVK

Flerbostadshus & kontor :
3 år
Skolor & vårdlokaler:
3 år
Flerbostadshus & kontor :
6 år
En- och tvåbostadshus:
Vid nybyggnation / nyinstallation

Redo att komma igång?

Säkerställ att allt är i sin ordning

Kontaktformulär

3 enkla steg för att komma igång!

 • Du fyller i formuläret
  — Fyll i namn och kontaktuppgifter och berätta lite om ditt projekt.

 • Vi kontaktar dig
  — När formuläret kommit in kontaktar vi dig inom en arbetsdag.
  Då kommer vi att be om underlag (ritningar, af-del, kontrakt osv).

 • Du får en offert
  — Om allt ser bra ut signeras offerten / avtalet digitalt.
  Därefter får du välja ett besiktningstillfälle som passar dig.

 • Inte säker på vad ni behöver?
  Vår växel är öppen vardagar mellan 08:30 - 17:00
  Ring 010-16540 00