Osäker kring tidigare besiktningar som gjorts?

Överbesiktning ersätter den besiktning, eller del av en besiktning, som har föranlett påkallandet av överbesiktning.

I AB04 och ABT06 måste den som påkallar överbesiktning göra det inom tre veckor efter det att part fått del av besiktningsutlåtandet.

Boka besiktning  

Överbesiktning med Besiktningsman.se

En överbesiktning kan aktualiseras av dig eller entreprenören om någon av er är missnöjd med en gjord besiktning.

Om en beställare eller entreprenör är missnöjd med en utförd besiktning kan man påkalla en överbesiktning vilket ska ske snarast eller senast 4 veckor (ABS09) efter att man har fått besiktningsutlåtandet.

Vid överbesiktning prövas de påförda noteringarna eller besiktningen i dess helhet. Det kan t ex beröra frågan om entreprenadens godkännande, förekomst av ev fel eller ansvar för fel.

En överbesiktning ersätter den tidigare besiktningen alternativt den del av besiktningen som föranlett påkallandet av en överbesiktning.

I överblick
En överbesiktning kan påkallas om part anser att besiktningsmannen gjort felaktiga bedömningar.
Genom överbesiktning kan frågor som berör entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel prövas. En överbesiktning ersätter tidigare besiktning, eller del av en besiktning, och har som funktion att utreda oklarheter som föranlett påkallandet av överbesiktning.
I AB04 och ABT06 måste den som påkallar överbesiktning göra det inom tre veckor efter det att part fått del av besiktningsutlåtandet.

Redo att komma igång?

Säkerställ att allt är i sin ordning

Kontaktformulär

3 enkla steg för att komma igång!

 • Du fyller i formuläret
  — Fyll i namn och kontaktuppgifter och berätta lite om ditt projekt.

 • Vi kontaktar dig
  — När formuläret kommit in kontaktar vi dig inom en arbetsdag.
  Då kommer vi att be om underlag (ritningar, af-del, kontrakt osv).

 • Du får en offert
  — Om allt ser bra ut signeras offerten / avtalet digitalt.
  Därefter får du välja ett besiktningstillfälle som passar dig.

 • Inte säker på vad ni behöver?
  Vår växel är öppen vardagar mellan 08:30 - 17:00
  Ring 010-165 40 00