Misstänker du fukt eller behöver utreda fukskador?

Vi erbjuder bl.a. utredningar, mögelprovningar och skadeutredningar med hjälp av avancerade mätinstrument, utan att behöva göra några märkbara ingrepp i huset.

Boka besiktning

Upptäck fukt- och mögelskador i tidigt skede, minska risken för hälsoproblem och kostsamma reparationer i framtiden.

Boka besiktning  

För trygghet och hälsa

Fuktbesiktning med Besiktningsman.se

En fuktbesiktning är en bra investering även om du inte misstänker fel. Det kan ta lång tid innan ett läckage eller andra problem visar sig; och ju tidigare det upptäcks, desto mindre omfattande hinner skadorna och åtgärdskostnaderna bli.

En enkel process. Idag kan man undersöka eventuella fukt- och mögelskador utan att behöva göra större ingrepp i fastigheten. Med olika mätinstrument och provtagningar kan vi snabbt och exakt kontrollera om det finns fukt eller mögel, samt vad skadorna beror på. Du kan även beställa åtgärds- och kostnadsbedömningar samt laboratorietester.

Ger dig trygghet. Fuktbesiktning ger dig som säljare eller köpare trygghet, och det gäller både äldre och nyare fastigheter. Efter en fuktbesiktning erhåller du ett besiktningsutlåtande, som du exempelvis kan visa upp för försäkringsbolag - ifall det skulle uppstå en tvist mellan dig och din motpart i samband med byggnadsarbeten eller en försäljning.

I våra priser ingår även:

När bör en fuktbesiktning göras?

Utöver läckande vattenledningar så kan fuktskador ofta uppstå i och bero på exempelvis:
Fukt och mögel skador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen.
Till exempel på grund av att varm fuktig luft transporteras upp till en kall vind där den kondenserar mot yttertaket.
Risken för detta är störst vintertid. Har du tittat på insidan av yttertaket?
Särskilt under sommarhalvåret finns risk för att fukt- och mögelskador i krypgrunden.
Året om kan fukttransport ske via källarväggen från den kalla fuktiga marken, vilket kan ge fukt och mögelskador på insidan av källarvägg.
Om den är utförd 1985 eller tidigare är det vanligt att fukt från underliggande mark transportas upp i betongplattan och vidare upp i uppreglat golv.

Kontaktformulär