Säkerställ att fel vid tidigare besiktning blivit avhjälpta.

Efterbesiktning kan påkallas av entreprenören och beställaren.

Boka besiktning

Säkerställ att eventuella problem eller brister som identifierades vid tidigare besiktningar har åtgärdats och att fastigheten nu uppfyller dess höga standarder och kvalitetskrav.

Boka besiktning  

Efterbesiktning med Besiktningsman.se

Vid denna besiktning utförs en opartisk bedömning av om tidigare (t.ex slutbesiktning) noterade fel är fackmässigt avhjälpta eller ej.

Vid efterbesiktningen kontrolleras dels om tidigare noterade fel är avhjälpta och om det eventuellt har uppstått s k följdfel.

Efterbesiktningsutlåtandet skickas till beställaren och entreprenören. En efterbesiktning bekostas av entreprenören om stort antal fel kvarstår, annars av beställaren.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär