Ta reda på vems ansvar felet är med en Särskild besiktning.

En Särskild Besiktning kan ske efter slutbesiktning och ända fram till den 10-åriga ansvarstidens utgång.

Boka besiktning

Upptäck eventuella problem eller skador i tidigt skede, minska risken för kostsamma reparationer och öka värdet på fastigheten med en Särskildbesiktning.

Boka besiktning  

Få koll på läget

Särskildbesiktning med Besiktningsman.se

Särskild besiktning som verkställs efter entreprenadtidens utgång, avseende fel som beställaren påtalat eller, vid totalentreprenad, entreprenadens status i visst avseende.

Särskild besiktning kan även aktualiseras när du reklamerat fel som inte upptäcktes vid slutbesiktningen, eller för att klargöra huruvida det som reklamerats verkligen är ett fel eller ej.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär