Fyra av fem solceller är felmonterade

Vi kontrollerar att era solceller är korrekt installerade enligt gällande byggregler och krav tex elsäkerhet.

Boka besiktning

“Sannolikheten att dina solceller är korrekt installerade är knappt 20%, och det är ditt ansvar att en utförandekontroll görs och att rätt säkerhetsutrustning används.”

Läs vår artikel om solceller för att veta mer  

Solcellsbesiktning med Besiktningsman.se

Besiktning av solceller är frivilligt, men kan vara bra att göra för att säkerställa att cellerna installerats korrekt och uppfyller alla säkerhetskrav.

Våra el-besiktningsmän har gedigen erfarenhet från installationsarbeten. De har god kännedom om diverse solcellsanläggningar och vet vilka fel som är vanligt förekommande för respektive anläggning.

Efter besiktningen dokumenteras allt i ert iSpect-konto. iSpect ingår alltid när ni besiktar via Besiktningsman.se, och förblir en samlingsplats för det som berör kvalitetsarbetet i ert projekt.

Tack vare ispect så kan ni få felbilagan samma dag och utlåtandet inom 3 dagar.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär