Varför är en garantibesiktning nödvändig?

Team BM

kran

Garantibesiktning inom två år - något din bostadsrättsförening inte bör missa.

Är din bostadsrättsförening nybyggd? Då kan din förening, två år efter slutbesiktningen och innan den kortare garantitiden går ut, påkalla en garantibesiktning (även kallad Tvåårsbesiktning). 

Vid denna besiktning kontrolleras om det framkommit nya fel i konstruktion eller material efter slutbesiktningen. 

Garantibesiktningen ger din Brf förutsättningar att nyttja sin lagstadgade garantirätt. Garantirätten innebär att entreprenören har ansvar för att åtgärda eventuella fel som upptäcks vid besiktningen.

Anledningen till varför en garantibesiktning är nödvändig.

Regeln om garantibesiktning är frivillig, och ingen av parterna har enligt AB-ABT formell skyldighet att påkalla en garantibesiktning. I detta fall är Brf:en den part som främst kan gynnas av besiktningen, och har därmed ett väsentligt intresse av att påkalla en sådan innan garantitiden går ut.

Om din Brf väljer att inte göra en garantibesiktning har entreprenören ändå garantiansvar för de fel som framträtt under garantitiden. Men då måste föreningen bevisa att felet(en) trädde fram innan garantitiden gått ut, vilket ofta är näst till omöjligt. 

Det händer att Brf:er missar att göra en garantibesiktning på grund av att entreprenören inte har skyldighet att informera eller ta initiativ till en sådan. I sådana fall riskerar föreningen att själv få stå för fel, som egentligen borde ha blivit åtgärdade kostnadsfritt.

I en bostadsrättsförening är det därför viktigt att styrelsen försäkrar sig om att en garantibesiktning blir utförd i tid.

Klicka här för att se hur en garantibesiktning går till!

Representerar du en Brf och har frågor om besiktningar?
Ring oss på 010 - 165 40 02 eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss!

Tillbaka till artiklarna