Fyra av fem solceller är felmonterade - Gör en besiktning och få dessa åtgärdade kostnadsfritt.

Team BM

Solcellsinstallatör

I dag finns det inget regelverk som ställer krav på installationer av solceller, utöver det att arbetet måste utföras av en auktoriserad installatör.

Konsekvenserna utav det syns i en rapport från Länsförsäkringar, där det redovisas att fyra av fem installationer som kontrollerades hade säkerhetsbrister.

Det finns inte heller några regler som säger att solcellerna måste besiktas. Därför är det viktigt att du som beställare är delaktig och säkerställer att installationen blir korrekt utförd.

Om du däremot inte har en byggteknisk bakgrund eller god kunskap om elanläggningar, rekommenderar vi istället att du tar in en opartisk och certifierad besiktningsman för en besiktning. Om du gör besiktningen i god tid kan entreprenören även bli skyldig till att åtgärda de potentiella felen kostnadsfritt.

Lite statistik om solcellsinstallationer

I Sverige har priset på solceller sjunkit med 80 procent de senaste 8 åren. Vilket har lett till att antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökade med 430% bara mellan 2017 och 2020, enligt nyligen utgiven statistik från Energimyndigheten.

Dessvärre har regelverk och standardisering inte hunnit med i den snabba utvecklingen av solcells- och likströmsinstallationer, vilket riskerar att ge upphov till en betydande ökad säkerhetsrisk, konstaterar Michael Försth och Alexandra Byström, forskare inom byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, i sin rapport “Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet”.

Hur omfattande den påtalade risken är beror givetvis på anläggningen och installatören, men enligt Länsförsäkringar rör det sig om brist i 80% av solcellsinstallationera.

Besiktning i förebyggande syfte

Sannolikheten att dina solceller är korrekt installerade är knappt 20%, och det är ditt ansvar att en utförandekontroll görs och att rätt säkerhetsutrustning används.

Vid en badrumsrenovering så pressar försäkringsbolagen på certifiering som exempelvis Byggkeramikrådet och Säker Vatten - men i kontrast till installation av solceller är det ingen som ställer några krav på installationerna.

Vi rekommenderar därför att en Slutbesiktning görs innan anläggningen tas i bruk, för att bland annat granska utförandet, säkerhetsutrustningen och att rätt dokumentation finns på plats.

Och sedan en Garantibesiktning innan utgången av den tvååriga garantitiden. Detta för att hitta fel som inte går att upptäcka vid slutbesiktningen, men som oftast kommer fram i efterhand. Dessa s.k. garantifel blir entreprenören också skyldig till att åtgärda kostnadsfritt.

Att ha solceller behöver inte vara så bekymmersamt, och inte heller innebära en säkerhetsrisk - så länge du ser till att cellerna kontrolleras av en sakkunnig.

Dags att boka besiktning?

Källor:

Tillbaka till artiklarna