Hur mår er fastighet egentligen?

Vi säkerställer att underhållsplanen är korrekt utförd, så att ni kan känna er trygga med fastigheten.

Boka genomgång av underhållsplan

Varför ska jag se över min underhållsplan?

Grunden till en sund bostadsrättsförening.

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedd inför framtida underhållsbehov och de kostnader de medför. Underhållsplanen gör det även enklare att sprida ut kostnaderna för underhållet över en längre period - vilket leder till en jämnare, och ofta en lägre boendekostnad för medlemmarna.

Product screenshot
Lägre kostnader över tid
Tydlig plan inför framtiden
Attraktivt för nya medlemmar

Varför behövs en underhållsplan?

Med hjälp utav en underhållsplan kan man jobba med proaktivt underhåll av fastigheten, vilket leder till en lägre förvaltningskostnad. Ett exempel på proaktivt underhåll är att vid besiktning upptäcka att ventilationssystemet sedan länge varit i behov av underhåll. Om det här upptäcks i ett sent skede kan det resultera i stora kostnader för mögelsanering och renovering.

Product screenshot
Lägre förvaltningskostnad p.g.a proaktivt underhåll
Höjer marknadsvärdet av fastigheten

Vad är en bra underhållsplan?

En som utgör grunden till god förvaltning av bostadsrättsföreningens fastigheter. En som hjälper styrelsen att hålla koll på huset och eventuella markanläggningar som hör till fastigheten. En som kan förutse kommande underhåll, ungefär vad det kommer att kosta och vilka tidsintervall som gäller för olika typer av underhåll.

Product screenshot
En som ger styrelsen god översikt av fastigheten
Förutser underhåll och dess kostnader

Kontaktformulär