Underhållsplan med Besiktningsman.se

Med över 20 års erfarenhet säkerställer vi att er underhållsplanen är korrekt utförd, så att ni kan känna er trygga med fastighetens framtid.

Övergång av underhållsplan

Varför ska jag se över min underhållsplan?

Grunden till en sund bostadsrättsförening.

Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedd inför framtida underhållsbehov och de kostnader de medför. Underhållsplanen gör det även enklare att sprida ut kostnaderna för underhållet över en längre period - vilket leder till en jämnare, och ofta en lägre boendekostnad för medlemmarna.

Lägre kostnader över tid
Tydlig plan inför framtiden
Attraktivt för nya medlemmar
Byggnad

Varför behövs en underhållsplan?

Med hjälp utav en underhållsplan kan man jobba med proaktivt underhåll av fastigheten, vilket leder till en lägre förvaltningskostnad. Ett exempel på proaktivt underhåll är att vid besiktning upptäcka att ventilationssystemet sedan länge varit i behov av underhåll. Om det här upptäcks i ett sent skede kan det resultera i stora kostnader för mögelsanering och renovering.

Lägre förvaltningskostnad p.g.a proaktivt underhåll
Höjer marknadsvärdet av fastigheten
Byggnad

Vad är en bra underhållsplan?

En som utgör grunden till god förvaltning av bostadsrättsföreningens fastigheter. En som hjälper styrelsen att hålla koll på huset och eventuella markanläggningar som hör till fastigheten. En som kan förutse kommande underhåll, ungefär vad det kommer att kosta och vilka tidsintervall som gäller för olika typer av underhåll.

En som ger styrelsen god översikt av fastigheten
Förutser underhåll och dess kostnader
Gränssnitt som visar statistik

Få din fastighet på rätt spår idag!

Fyll i formuläret nedan för att boka en konsultation och upptäck hur robust underhållsplan med besiktningsman.se kan förvandla din fastighet till en lönsam tillgång.

kontaktuppgifter

heleneborgsgatan 54, 11732, Stockholm