besiktningsman.se
+
sluta!Riv

Framtidens besiktning är här i samarbete med SlutaRiv

"Tillsammans skapar vi en ny standard inom nyproduktion och rot. Slut med riv och släng med fokus på hållbart! Med en ytterst förenklad metod inför kommande reparationer därmed inga behov av dyra helrenoveringar av våtrum. Våtrumsbesiktning i världsklass! "

Björn Selling, Affärschef Besiktningsman.se

Tydliga regler för reparationer:
Underlätta reparationer och höja kvalitén

Vi är här för att revolutionera reparationssbranschen med våra omfattande riktlinjer och regler för reparationer inom byggsektorn.

Vårt fokus ligger på att tillhandahålla tydliga regler som gör reparationer enklare, minimerar onödiga rivningar vid underhåll, renoveringar och vattenskador.

SlutaRiv pdf bild

Upptäck fördelarna med vår branschledande strategi.

Fokus på kvalitet och hantverk

Genom att implementera ett system med mätbarhet i reparationer betonar SlutaRiv hantverkets kvalitet och förbättrar därmed reparationernas övergripande kvalitet.

Möjlighet till delreparationer

Våra branschregler kräver mätbarhet, vilket möjliggör delreparationer av tätskikt, rörledningar och andra installationer. Detta eliminerar behovet av omfattande rivningar och fullständig ersättning vid skador eller läckage.

Bättre kontroll av reparationens täthet

Vid användning av mätbarhet kan man bättre kontrollera tätheten i delreparationer och säkerställa korrekt utförande. Detta minskar risken för fortsatta läckage och skador.

Tidig upptäckt av läckage

Mätbarhet möjliggör tidig upptäckt av eventuella läckage, vilket gör det möjligt att vidta snabba åtgärder för att förhindra ytterligare skador. Detta minskar behovet av omfattande rivningar och reparationer.

Besparingav miljö, tid och pengar

Genom att upptäcka läckage tidigare och utföra delreparationer istället för omfattande rivningar och fullständig ersättning bidrar SlutaRiv till betydande besparingar av miljöresurser, tid och pengar.

Tydliga krav och tillvägagångssätt

Våra branschregler syftar till att tydliggöra kraven och procedurerna för produktion av våtrum och mätbara delreparationer. Detta ger vägledning och säkerställer att arbetet utförs på ett professionellt sätt.

Auktorisation och kvalitetskontroll

SlutaRiv auktoriserar medlemsföretag och utfärdar branschlegitimation för VALF- och OPS-tekniker. Detta säkerställer att endast kvalificerade företag och tekniker utför reparationer, och regelbunden kvalitetsuppföljning genomförs för att uppfylla kraven.

Läs mer om SlutaRiv

Kontaktformulär