Var trygg med att din bostad är korrekt utförd

Detta är den viktigaste besiktningsformen eftersom det då kontrolleras att entreprenören gjort det ni kommit överens om.

Boka besiktning

En slutbesiktning av fastigheten är en nödvändig investering för att säkerställa att arbetet motsvarar avtalet, gällande standarder och lagar samt för att undvika eventuella tvister med entreprenören.

Boka besiktning  

Säkerställer att projektet är slutfört korrekt

Slutbesiktning med Besiktningsman.se

Slutbesiktningen ska göras när entreprenören meddelar att arbetet är färdigt. Genom att anlita oss får du denna kontroll utförd och en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört, samt ett besked om arbetet är godkänt eller ej.

Om ej färdigställd Om entreprenaden under slutbesiktningen visar sig ej färdigställd och därav inte kan godkännas - då avbryter besiktningsmannen besiktningen och föreskriver “Ny Slutbesiktning”.

Ny slutbesiktning Vid ett icke godkännande så innebär det att entreprenaden fortsätter. Entreprenören skall avropa till besiktningsmannens projektansvarige när entreprenaden är färdig för “Fortsatt slutbesiktning”

Om ej avtalat om Slutbesiktning Om ni har utfört renovering hemma (tex badrummet) och inte avtalat med entreprenören om en slutbesiktning är det lämpligt att istället låta utföra en särskild besiktning, som ni kan läsa mer om här: Särskildbesiktning..

Efter besiktningen dokumenteras allt i ert iSpect-konto. iSpect ingår alltid när ni besiktar via Besiktningsman.se, och förblir en samlingsplats för det som berör kvalitetsarbetet i ert projekt.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär