Besiktningsman.se svarar i SvD på debattinlägg om byggbranschens systemfel

Team BM

stomme

“Det dyra byggandet i Sverige beror på systemfel i byggbranschens arbetssätt och struktur”

skriver arkitekten Nisse Landén i SvD-debatt den 9/2. Han pekar på dåliga totalentreprenadavtal, LOU-upphandlingar och ”lägstapris”-jakt som orsaker till att vi bygger för dyrt och inte sällan med bristande kvalitet.


Vi håller gärna med. I byggsektorn finns en medvetenhet både om att vi sitter fast i sedan länge cementerade strukturproblem och om vår bristande förmåga till förändring. Men även om många vill förändra drunknar ofta ambitionen i det faktum att branschen utgörs av en myriad aktörer som agerar enskilt och ofta kortsiktigt. Därför går det inte att ställa krav på förändring till byggbranschen som vore den en enda homogen organism och hoppas på en kvick fix.


En bättre strategi är ta ett steg i taget och göra det som är möjligt. Här har kunniga och nytänkande byggkonsulter, arkitekter och andra som samverkar med beställare och byggare ett stort men dåligt utnyttjat spelutrymme. Ett exempel är det som Nisse Landén snuddar vid men inte konkretiserar, nämligen möjligheten för arkitekter och konsulter som är engagerade i skedet före entreprenadupphandlingen att skapa attraktiva erbjudanden till beställare och byggare om att delta även i totalentreprenaden.

Tyvärr avstår alltför lätt konsulter från att skapa sådana erbjudanden eftersom man tvivlar på att beställare och byggare vill betala för vad dessa ofta bara ser som en extrakostnad. De missar därmed möjligheter som kan ge dem själva mångdubbelt tillbaka och Sverige ett bättre och billigare byggande.

Ansvaret ska dock inte bara åläggas byggarna utan i hög grad också på oss konsulter. Vi måste bli bättre på att vidareutveckla, paketera och marknadsföra våra tjänster så att byggarna faktiskt ser vilka vinster de ger och tar dem till sig.


Inom entreprenadbesiktningsbranschen har vi kommit en bit på väg. Från att besiktning förr handlade om en passiv avprickning i projektets slutskede har vi i branschen tillsammans med intresserade byggentreprenörer utvecklat teknik och metoder som gör att vi är med hela vägen, från förarbetet genom hela byggprocessen fram till slutbesiktning. På så sätt förebyggs risker för byggfel och fel som ändå görs upptäcks innan de orsakar förseningar och blir dyra att åtgärda.

Vilken betydelse det har att eliminera byggfel framkom när Boverket strax före jul presenterade sin utredning som visade att de direkta kostnaderna för byggfel och relaterade problem är över 50 miljarder per år, och räknar man med följdkostnader så fördubblas beloppet.

Att etablera denna så kallade ”fortlöpande entreprenadbesiktning ” har krävt år av utvecklingsarbete, marknadsföring och övertalning, men nu ser vi att det lossnar och att de byggare och beställare som tar till sig möjligheterna sparar mycket tid och pengar.

Slutsatsen är att vi konsulter inte kan förändra byggbranschen genom att tjata om hur förändringströg den är. Istället måste vi skapa konkreta möjligheter som hjälper byggbranschen att förnya sitt tänkande och arbetssätt. På så sätt kan vi medverka till bättre ekonomi och kvalitet i byggandet samtidigt som vi får nya intressanta marknader för våra tjänster.

Tillbaka till artiklarna