Dags att sluta subventionera byggfel!

Team BM

kran
Byggfel beror inte på lagen om alltings jävlighet. De uppstår för att de tillåts, vilket i sin tur beror på att de som tar notan inte vet om att de betalar och därför låter det ske.

Om du undrar vem som tar notan så är det du! Du blir blåst varje gång ett byggfel görs så länge du är skattebetalare, konsument och samhällsmedborgare.

Är du i byggbranschen kan du dessutom bli blåst två gånger.

Mest blåsta blir de som tror sig vara vinnare. Det kan vara beställare som tror sig vinna något på att välja en billig kvalitetskontroll. Det kan vara entreprenörer som blundar för byggfel bara bygget blir klart i tid och bonusen kan kammas hem. Det kan vara hantverkare och andra som arbetar med felavhjälpning.

Att man inbillar sig vara vinnare är för att man inte ser sin förlust. Det pris beställaren betalar inkluderar avhjälpningskostnader entreprenören haft i tidigare projekt. Och felen i det aktuella projektet förväntas täckas av entreprenörens kommande projekt och balansräkning. Så skjuts felkostnader osynligt framåt projekt efter projekt, men faller förr eller senare tillbaka.

I den hyfsat fungerande marknadsekonomi vi trots allt har skulle, om vi gjorde rätt från början, beställarna få lägre priser och entreprenörerna ökad lönsamhet. Och slippa blåsa sig själva. Som skattebetalare och konsumenter skulle vi få fler bostäder, skolor och andra byggnader för pengarna. Och slippa bli blåsta på det.

Fler byggnader innebär också ökat behov av fastighetsskötare och hantverkare, det vill säga den kompetens som idag är upptagen med felavhjälpning istället för att vara med och bygga sina framtida arbetsplatser.


Regeringen har nu uppdragit åt Boverket att utreda vad byggfel kostar. Bra, men samtidigt säger Boverket att det kan bli svårt eftersom byggarna inte vill berätta om kostnaderna. Det gör det också svårt att beräkna samhällskostnaden.

Frågan är dock om vi behöver få fram en siffra. Att rätta byggfel kostar alltid onödiga pengar och det kan räcka med tidigare bedömningar på allt mellan en och tio miljarder för att konstatera att det handlar om för mycket pengar, särskilt som vi idag bygger tre gånger mer än då bedömningarna gjordes.

Boverket hoppas också på att lösa mycket genom satsningar på mer information om byggfel, bra det med. Men samtidigt är det som att utreda brandorsaken innan man börjar släcka branden.

Det går redan nu att minimera och rentav helt få bort byggfel med den kvalitetskontroll som fortlöpande entreprenadbesiktning ger. Men det kräver att landets byggbeställare slutar se på besiktning som en kostnad och istället inser att det alltid (jo alltid!) är en investering som ger flerdubbelt tillbaka.

Flera stora byggare har förstått det, men på LOU-sidan tillåts upphandlare nöja sig med billigaste och minsta möjliga besiktningsinsats. Det är vårdslöshet med skattepengar och gör att vi i praktiken subventionerar byggfel.

En bra början, som dessutom kan bespara Boverkets utredare mycket huvudvärk, vore att snarast slå fast att alla offentliga byggupphandlingar ska inkludera upphandling av fortlöpande och komplett entreprenadbesiktning. Då slipper vi bli blåsta som samhällsmedborgare.

Kommer en sådan regel för LOU lär också de privata beställare som ännu inte snappat upp fördelarna, att snabbt göra det.

Ping och regeringen!

Tillbaka till artiklarna