Sluta betala oss!

Team BM

Solcellsinstallatör

Som byggbeställare får du en nota för entreprenaden och en från oss eller våra branschkollegor för besiktning.

Det sista är bara dumt. Du borde inte betala oss alls, och gör du inte det kan du dessutom få en bättre utförd entreprenad. Och vi blir glada att slippa ta betalt av dig.

"Aha, besiktningsbranschen har börjat med välgörenhet kanske någon tänker.
Eller har de tjänat så bra på oss beställare genom åren att de nu jobbar gratis för nöjes skull?"

Så är det naturligtvis inte. Att det finns en hake har du redan räknat ut. Du har nog också förstått vi vill fakturera entreprenören istället för dig. Och du inser att det i slutändan trots allt blir du som betalar besiktningsjobbet men via entreprenadfakturan. Så vad är poängen?

Enligt AB-ABT är det beställaren som normalt utser och betalar lämpad person att utföra slutbesiktning. Vill du dessutom ha koll på bygget och slippa onödiga kostnader för fel och förseningar så beställer du också fortlöpande besiktning under produktion, samt för- och efterbesiktning. Alla kostnader utom den för efterbesiktning och de vid Icke Godkänd besiktning faktureras dig och du kan dessutom få tillkommande kostnader för garantibesiktningar.

Enligt nuvarande AB-ABT får du som beställare sålunda betala och bära det ekonomiska ansvaret för att säkra att entreprenören sköter sig! Borde det inte vara tvärtom?

__________

Det självklara borde förstås vara att kostnadsansvaret för kontrollen av att entreprenören fullgjort sina åligganden kontraktsenligt och enligt gällande myndighetskrav och branschregler, ligger på entreprenören själv. Då blir det som i andra sammanhang. Köper du exempelvis en ny bil har tillverkaren kollat att kvalitet och säkerhet fyller angivna krav, och du skulle aldrig acceptera att behöva åka och betala för en besiktning det första du gör med nya kärran. Men med byggnader tvingas du till det.

Om entreprenören får ta kostnaden skulle det bli ett incitament att göra rätt från början och att ha tummen på kvalitet och säkerhet. Missar entreprenören något så blir kontrollen mer omfattande — och dyrare. Men gör entreprenören rätt från början blir kostnaden för både besiktning och felavhjälpning mindre. Det tjänar både entreprenör och beställare på. Och det är det som är poängen!

(Som du redan listat ut tjänar vi också på det, men det skäms vi inte för eftersom både beställare och dugliga entreprenörer gör detsamma).

Självklart är det fortfarande du som beställare som ska utse besiktningsman och bestämma besiktningsarbetets omfattning. Det ska framgå av förfrågningsunderlag och Allmänna föreskrifter.

__________

(Annars kan det bli som vid OVK, som när det bekostas av entreprenören alltför ofta bara blir ett falskt dokument, därför rekommenderar vi alltid beställare att besiktningsföretaget gör OVK).

Så vad väntar du på? Vi har avtalsfrihet i Sverige och varför inte utnyttja den friheten? Nu när det börjar darra lite i byggsektorn är det ett utmärkt läge för byggbeställare att pressa på och skriva in i avtalet att besiktningstjänster ska betalas av entreprenören. Och sedan får AB-ABT anpassas till den verkligheten.

Säkert kan en och annan entreprenör knorra över att behöva betala besiktning utan att samtidigt få att få välja besiktningsman och arbetets omfattning. Mitt tips är då att välja den som knorrar minst då denne troligen är den som är bäst på att göra rätt från början. Det är inte fel.

Ping Byggandets Kontraktskommittés ordförande Charlotta Lindmark och Sveriges Byggindustriers vd Catharina Elmsäter-Svärd!

Tillbaka till artiklarna