Kan vi förbättra erfarenhetsåterföringen i byggbranschen?

Team BM

kran

Den kraftigt ökade byggtakten har enligt Boverket bidragit till att branschen använt obeprövade metoder, med avsikten att sänka kostnader - men som istället lett till minskad effektivitet och en ökad åtgärdskostnad, som enligt Boverket uppgår till 73 miljarder per år. 

För att utreda detta fick Boverket i uppgift av regeringen att kartlägga vilka fel som har störst effekt på bygg- och fastighetsbranschen. 

Skadebilden domineras av vatten och fukt, som också nämns som de mest kostsamma. I 46% av dessa fall handlar det om ut- och inträngande vatten genom rör, tak och bjälklag. Det framkommer att orsaker till dessa fel är brist på kompetens, kommunikation och erfarenhetsåterföring - vilket ökar risken för att samma fel upprepas.

Branschen uttrycker partnerskap som en del utav lösningen, vilket förbättrar kommunikationen och kompetensspridningen.

Dock uttrycker aktörerna i branschen erfarenhetsåterföringen fortsatt bristfällig.

Hur kan vi hjälpa till?

När vi på Besiktningsman.se tog del utav utredningen, så frågade vi våra kunder om vad för statistik som skulle hjälpa dem med erfarenhetsåterföringen.  Det visade sig att våra kunder främst vill ha möjligheten att jämföra sina projekt och föra statistik över fel på ett strukturerat sätt. 

Här kan du se statistik på de vanligaste felen per utrymme eller lokation.

Bild av statistik baserad på lokationer

Hur lång tid varje företag tar på sig att avhjälpa sina fel, samt hur företagens prestation förhåller sig till varandra.

Bild av statistik baserat på avhjälplningstid i dagar

Vi har idag dokumenterat miljontals utav de vanligaste felen, men till skillnad från våra konkurrenter så följer alla våra felnoteringar en standardiserad modell.

Detta har gett oss möjligheten att visa statistik på allt från utrymmet ner till klämringen i badrumsbrunnen.

Vad för statistik skulle du vilja se?


Mejla gärna dina förslag till  marie@besiktningsman.se!
Tillbaka till artiklarna