Kan man undvika garantifel?

Team BM

kran

En vanlig entreprenadform i Sverige är totalentreprenaden, även så kallad funktionsentreprenad.

Med funktionsentreprenad menas att man ställer krav på funktion och inte vilka produkter som ska användas för en konstruktion.

Problemet

När entreprenören handlar upp produkter som ska leva upp till de ställda funktionskraven så blir det ibland fel. Ett vanligt fel som uppstår under produktion är att man väljer fel takbrunn för vattenavledningen på platta tak.

Det här är en risk-konstruktion för att brunnen kan börja läcka inom garantitiden och innebär då kostsamma garantifel.

Lösningsförslag

Om du har löpande kontroll av risk-konstruktioner under produktionsfasen så kan du upptäcka att t.ex. fel takbrunn köpts in, innan den monteras.

Det här löser en del av problemet men vi kan ta det här ett steg längre, vi kan jobba med en process där risk-konstruktioner automatiskt får prioriterad övervakning med en tydlig koppling mellan garantifel och dess orsak.

Om vi börjar med att titta på ett byggsystem och dess konstruktioner, identifierar riskområden och kopplar dem till kända garantifel. Då kan vi skapa ett övervakningssystem som lyfter dessa risker till ytan och gör dem synliga för alla i projektet.

Hur kan man göra det här i praktiken?

Jag har börjat titta på att göra det här möjligt med hjälp av vår plattform iSpect. Med hjälp av plattformen får både beställare och entreprenör det enklare att hålla koll på vilka riskområden respektive projekt har, och får notiser när fel uppstår i projektet som är knutna till riskkonstruktioner.

Det här gör att alla i projektet från beställaren till underentreprenören får järnkoll på vad som gör störst skillnad för förtjänsten i projektet. Det här gör det även enklare för beställaren att följa utvecklingen i projektet och för entreprenören att rapportera.

Dokumentationen av fel i risk-konstruktioner görs i iSpect som sedan skickar rapporter till projektets intressenter om vilka garantifel vi kan förvänta oss.

Funderar du också över hur man skulle kunna kvalitetssäkra byggprojekt?

Hör gärna av dig!

Tillbaka till artiklarna