iSpect - En digital besiktningsplattform som bidrar till effektivare byggprojekt.

Team BM

kran

Vad är det första du tänker på när du hör ordet “besiktning”? 

Kvalitetshöjande? Yrkesstolthet? Innovation? - Inget utav det?

Besiktningar har länge associerats med något tråkigt och oundvikligt - en extra kostnad som man gärna undviker.

Hade det inte varit trevligare om besiktningen var en samlingspunkt för kvalitetsarbete, där alla kan samarbeta mot att nå målbilden om “en bransch med få byggfel och noll förseningar”?

Vi på Besiktningsman.se kände samma sak, och därför tog vi fram en lösning som inte bara underlättar vardagen på byggarbetsplatsen, utan också ökar produktiviteten - en lösning som vi valt att kalla för iSpect.

iSpect är skapat som en digital samlingsplats för kvalitetsarbetet på bygget. För att nå visionen om noll fel behöver alla parter samarbeta - därför har vi anpassat systemet så att beställare, entreprenörer och besiktningsmannen kan samarbeta digitalt i realtid.

För att minimera missförstånd, säkerställer plattformen även att alla användare använder samma begrepp och nomenklatur för utrymmen och felbeskrivningar - av anledning att förebygga onödiga förseningar och dyra byggfel. 

När du arbetar med Besiktningsman.se så ingår alltid vår digitala plattform iSpect - din samlingsplats för att hålla koll på projektets kvalitet. iSpect säkerställer att alla parter har tillgång till rätt information, vid rätt tillfälle. Dessutom blir det enklare för dem att samarbeta när dokumentationen av kvalitetsarbetet uppdateras i realtid och är samlat på ett ställe - en unik förutsättning att leverera ditt projekt med högre kvalitet.

Hur Besiktningsman.se arbetar för att göra ditt projekt mer effektivt

När du anlitar Besiktningsman.se, så blir du tilldelad en projektansvarig hos oss. Denna projektansvarig blir din kontaktperson genom projektets gång. Projektansvariges roll är att agera som spindeln i nätet, som ser till att besiktningarna passar in i projektets tidplan och parternas schema.

Din projektansvarig säkerställer också att strukturen i iSpect motsvarar projektets ritningar, AF-del och lägenhetsförteckning. Så att det digitala samarbetet speglar hur projektet är planerat i verkligheten.  Vid besiktningen skapas alla fel direkt i iSpect. Vid slutförd besiktning får alla entreprenörer en tydligt uppdelad felbilaga, där man enkelt kan se var felet är och vem som är ansvarig för vad. Varje entreprenör får samma dag som besiktningen tillgång till sitt bolags felbilaga digitalt, där de kan markera fel som avhjälpta utan en inloggning.

På så vis kan hela projektet samarbeta utifrån en samlad bild av hur det går i kvalitetsarbetet och samtidigt sköta all kommunikation på samma plats - därav slippa leta runt i filportalen, mejla över frågor eller signera pappersprotokoll som sedan försvinner.

Få kontroll över hur ditt projekt fortlöper

Med iSpect får du full överblick över hur kvalitetsarbetet fortlöper.

Du kan i realtid se antal noterade fel, samt vilka av dessa som blivit avhjälpta och vilka som är kvarstående.

Du kan även se hur lång tid det tar för ett noterat fel att bli avhjälpt. Du kan enkelt ta fram diagram som illustrerar vilka hus och utrymmen som presterar bäst, samt vilka utrymmen som har ovanligt många fel och bör uppmärksammas. 

Med några få klick får du även fram vem som är ansvarig för vilka fel, uppdelat i byggfack och företag, inklusive kontaktuppgifter.

Helt enkelt så ger iSpect dig full kontroll över kvaliteten i projektet. I och med att alla iSpectprojekt sparas kopplat till ditt konto, får du möjligheten att få ut en sammanställning av dina projekt. Detta ger dig en chans att upptäcka trender som du i vanliga fall hade fått spendera flera dagar på för att få ut.

Tanken med iSpect är att ge dig verktygen för att kunna ta beslut baserat på data - en unik möjlighet för kvalitetsutveckling och en möjlighet att öka lönsamheten i dina projekt.

När du anlitar Besiktningsman.se, då får du så mycket mer än bara en besiktning. Du får:

  • En projektansvarig (en “PA”) som sköter allt från logistiken, planeringen, samordningen, samt ditt iSpect-konto. Din PA tar hand om administrationen och dina tekniska frågor.

  • Tillgång till av SBR certifierade besiktningsmän som internutbildas 4 gånger om året, med regelbundna tentamen för att styrka sin kunskap.

  • Tillgång till Sveriges enda digitala besiktningsplattform - iSpect.

Att arbeta tillsammans med Besiktningsman.se är att bidra till att digitalisera byggbranschen. Tillsammans kan vi sätta ny standard på kvalitet - och jobba mot visionen om noll byggfel.

Är det något du undrar över, eller nyfiken på? - Tveka inte att höra av dig till oss!

Tillbaka till artiklarna