Filfunktionen i iSpect bidrar till att besiktningen utförs mot rätt handlingar

Team BM

kran

På Besiktningsman.se händer det att vi blir inbjudna till diverse filportaler för att leta rätt på handlingar som besiktningen ska utföras mot. 

Tanken bakom detta är att besiktningsmannen måste ha senaste handlingarna, dock är det inte alltid så i praktiken. Det händer att fel eller utdaterade handlingar laddas upp, eller så är de rätt men att filportalen som används inte skickar ut några notiser när nya filer laddas upp. 

Då kan det hända att fel underlag används under besiktningen. Besiktningshandlingen kommer då att vara ogiltigt vid rättsfall, och allt ansvar faller då på beställaren.

Vi löste detta problem genom att låta våra kunder ladda upp gällande handlingar direkt i iSpect. Det här skapar en trygghet för både kund och besiktningsman att rätt handlingar används vid besiktning, och att all dokumentation finns samlad på ett ställe för framtida referens. 

Ny dokumentation såsom felbilagor och utlåtanden hamnar också automatiskt i iSpect. På så vis har vi kunnat centralisera alla besiktningshandlingar i våra projekt. 

Filhanteraren i iSpect är dock inte begränsad till besiktningshandlingar, utan alla våra kunder kan ladda upp ett obegränsat antal filer för sina egna behov. Här kan du sätta användarrättigheter, se revisionshistorik och dela filer med dina kollegor.

Filfunktionen är gratis och tillgänglig för alla - tryck här för att komma igång.

Tillbaka till artiklarna