Om Överbesiktning

Team BM

kran

Överbesiktning kan ske om någon part anser att en tidigare gjord besiktning helt eller delvis kan ifrågasättas.

Så, vad säger regelverken? Enligt AB04 och ABT06 kap 7§6 gäller följande:

  • "Part har rätt att påkalla överbesiktning av varje form besiktning. Genom överbesiktning prövas de frågor som har föranlett denna, tex frågan om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel."
  • "Överbesiktning ersätter den besiktning eller del av besiktning som har föranlett påkallandet av överbesiktning."
  • "Överbesiktning skall skriftligen påkallas inom tre veckor efter det att part fått del av besiktningsutlåtandet.”
  • ”Överbesiktning verkställs av en person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd. "
  • "En sådan nämnd skall bestå av tre personer, av vilka parterna vardera utser en och dessa två personer den tredje, som ska vara ordförande. "
  • "Ledamot får inte tidigare ha verkställt besiktning i entreprenaden. "

Besiktningsman.se erbjuder Överbesiktning för nyproduktion och ROT enligt regelverken AB04 och ABT 06 kap 7 §6 (se nedan).

Besiktningen utförs av opartiska besiktningsmän godkända av SBR med särskild fackkompetens för aktuellt besiktningsobjekt.

Vi erbjuder även komplett besiktningsgrupp.

Besiktningen utförs okulärt och dokumenteras digitalt via vår plattform ispect, av besiktningsman på plats.

Felbilaga finns tillgänglig omgående efter besiktningen och komplett utlåtande levereras inom 3 arbetsdagar.

Tillbaka till artiklarna