Om Garantibesiktning

Team BM

kran

Garantibesiktning/2-årsbesiktning kan ske på beställarens initiativ före den 2-åriga garantitidens utgång.

Besiktningen görs för att se om det framkommit fel som funnits, men inte upptäckts, vid slutbesiktningen.

Vad Besiktningsman.se erbjuder vid garantibesiktning:

Besiktningsman.se erbjuder Garantibesiktning/2-årsbesiktning för nyproduktion och ROT enligt regelverken AB04 och ABT 06 kap 7 §3 (se nedan).

Besiktningen utförs av opartiska besiktningsmän godkända av SBR med särskild fackkompetens för aktuellt besiktningsobjekt.

Vi erbjuder även komplett besiktningsgrupp.

Besiktningen utförs okulärt och dokumenteras digitalt av besiktningsmannen på plats.

Felbilaga finns tillgänglig omgående efter besiktningen och komplett utlåtande levereras inom 3 arbetsdagar.

Denna tjänst kan beställas som en enstaka tjänst eller ingå i en paketlösning med flera besiktningstjänster

Enligt AB04 och ABT06 kap 7 §3

”Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktningen påkallas av beställaren.”

Handledning enligt BKKs handledning för besiktning.

“Besiktningsman ska vid garantibesiktning inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning. Garantibesiktningen ska normalt inte omfatta ej avhjälpta fel från slutbesiktningen.”

Kommentar,

Vid bokning av garantibesiktning kan ni tilläggsbeställa att även efterbesiktning av tidigare besiktning ska utföras.

Tillbaka till artiklarna