Om Fuktbesiktning

Team BM

kran

Fuktbesiktning kan utföras vid nyproduktion och ROT, samt för att kontrollera befintliga fastigheter. Fuktbesiktning kan avse alla typer av byggnader.

Vid nyproduktion och ROT utför vi löpande fuktbesiktningar under entreprenadens gång och/eller färdigställande.

Tjänsten kan beställas som en enstaka tjänst eller ingå i en paketlösning med flera besiktningstjänster.

För befintliga fastigheter kan fuktbesiktning göras av hela eller delar av byggnaden för att kontrollera om fuktskador eller risk för fuktskador finns, samt för rådgivning och förslag till hur fuktskador kan åtgärdas eller förebyggas.

Har du lukt i huset bör en fuktbesiktning utföras snarast.

Våra fuktbesiktningar utförs av besiktningsmän med mångårig erfarenhet av hur fuktskador uppkommer och hur de kan upptäckas och åtgärdas.

Tjänsten kan beställas som en enstaka tjänst eller ingå i en paketlösning med flera besiktningstjänster. Pris offereras separat.

Mer om fuktbesiktning av befintliga fastigheter

Kan det finnas en fuktskada i din fastighet eller vill du försäkra dig om att allt är som det ska? 

Idag kan man undersöka eventuella fukt- och mögelskador utan att behöva göra större ingrepp i huset. Med olika mätinstrument och provtagningar kan vi snabbt och exakt kontrollera om det finns fukt eller mögel och vad det i så fall beror på. Du kan även beställa en åtgärds- och kostnadsbedömning samt laboratorietester.

En fuktbesiktning är en bra investering även om du inte misstänker ett fel. Det kan ta lång tid innan ett läckage eller andra problem visar sig, och ju tidigare de upptäcks desto mindre omfattande hinner skadorna och åtgärdskostnaderna bli.

En fuktbesiktning ger också ökad trygghet för dig som säljare eller köpare av en fastighet. Det gäller såväl äldre som nyare fastigheter. 

Efter fuktbesiktningen erhålls ett besiktningsutlåtande, som är ett oberoende och tillförlitligt underlag att visa upp för försäkringsbolag eller om det uppstår en tvist mellan dig och en motpart i samband med exempelvis byggnadsarbeten eller en försäljning.

Fuktskador kan ha olika orsaker.

Utöver läckande vattenledningar kan fuktskador ofta uppstå i och bero på exempelvis:

  • Vindsutrymmen - Fukt och mögel skador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen. Till exempel på grund av att varm fuktig luft transporteras upp till en kall vind där den kondenserar mot yttertaket. Risken för detta är störst vindertid. Har du tittat på insidan av yttertaket?
  • Krypgrund - Särskilt under sommarhalvåret finns risk för att fukt- och mögelskador i krypgrunden.
  • Källarväggar - Året om kan fukttransport ske via källarväggen från den kalla fuktiga marken vilket kan ge fukt och mögel skador på insidan av källarvägg.
  • Betongplatta på mark - Om den är utförd 1985 eller tidigare är det vanligt att fukt från underliggande mark transportas upp i betongplattan och vidare upp i uppreglat golv.
Tillbaka till artiklarna