Har du byggkort?!

Team BM

stomme

”Inte? Då har du tyvärr inte på det här bygget att göra. Men välkommen tillbaka när du fixat det.”

En sådan dialog har aldrig hörts i Sverige och såvitt jag vet inte på andra håll i världen heller. I princip kan vem som helst bygga var som helst i världen utan bevis på behövlig kompetens för byggproduktion.

Att sådant saknas i länder där kvalitets- och säkerhetstänk haltar må vara en sak. Men att det saknas i ett land där både körkort och yrkesförarbevis krävs för att jobba som chaffis är märkligt. Vi tillåter i stort sett vem som helst att bygga broar, hus och annat på ett sätt som kan bli fel och dyrt att åtgärda, inte fungerar som tänkt, eller i sämsta fall rasar samman.

Visst har de flesta någon utbildning i ryggen och papper på att man är utbildad snickare eller byggingenjör och så vidare. Men är det ett bevis på att man kan sitt jobb och skiljer sig från de som inte kan det? Sveriges byggarbetsplatser är fulla med kompetenta och ansvarsfulla yrkesmänniskor, inte tu tal om det. Så varför inte ge alla dem som kan klara att ta ett ”byggkort” möjlighet att göra det?

Om alla har byggkort vet beställaren, byggherren och arbetskollegorna på bygget att de som finns där har kompetens för byggproduktion. Effekten blir förstås också att de som saknar kompetens hålls borta. Eller, vilket är mer både troligt och eftersträvansvärt, de får ett konkret incitament att skaffa sig kompetens. Så kan förlorare förvandlas till vinnare, de också.

Gör slut på slarvkulturen!

Med ett byggkort får den enskilde ett kraftfullt och giltigt skäl att säga ifrån. ”Nej, jag tänker inte slarva, stressa och orsaka fel och felrisker eftersom det kan äventyra mitt byggkort. Och min yrkesstolthet.” Det sistnämna ska inte förringas, det är motsatsen till det självförakt de som vill göra rätt för sig känner om de tvingas fuska. Det ska ingen behöva. Med byggkort får byggsektorn möjlighet att radera återstoden av den destruktiva kultur där slarv och fusk tillåts.
”Jaha, mer byråkrati, kontroller och elände”, kanske någon tycker. Redan idag finns dock många som har en certifiering eller motsvarande som bevis på sin kompetens och självrespekt. Fråga elinstallatören, en våtrumsbehörig eller varför inte en besiktningsman om de skulle vilja ha det annorlunda. No way!

Färre nollor…

”Jameeen det blir dyrt!” Ja, det kan bli några tusenlapper per person och år. Fördjävligt? Kanske inte. I fjol pågick i Sverige 7989 olika byggprojekt till en kostnad på 34043000000 kronor eller drygt 340 miljarder om jag fått nollorna rätt. I en bransch där byggare saknar kompetenskrav!

Hur höga eftermarknadskostnader och samhällskostnader slarv och byggfel orsakar räknar Boverket på nu, men räkna med att en hel del nollor skulle försvinna från både kostnader och byggarbetsplatser om vi haft krav på byggkort.

Den som tvivlar kan fundera på vilka kostnader och elände vi haft idag om inte några för länge sedan och mot mångas vilja, bestämt att det vore värt pengarna att införa körkort för bilkörning. Hur ska ett byggkort ska fungera och vilka krav ska uppfyllas för att få det? Och vem ska utfärda det? Staten, dess myndigheter och utredningsväsen skulle nog kunna ägna mycket tid och pengar till att fundera på detta. Men jag tror att branschen själv, Sveriges Byggindustrier, kan göra det ännu bättre.

Ping Catharina Elmsäter-Svärd!

Tillbaka till artiklarna