Byggherrar förlorar pengar på grund av bristande kvalitetskontroll.

Team BM

kran

Det är ingen nyhet att byggbranschen präglas av strukturer som minskar kvalitet och produktivitet och drar upp byggkostnaderna.

Det är också lätt att hitta statistik som beskriver situationen, och att det finns ett starkt samband mellan bristande kvalitetskontroll och projekt som går över budget. Bland annat visar siffror från Fails Management Institute (FMI) på att 52 procent av alla byggfel globalt orsakas av felaktig eller utdaterad information. Inget tyder heller på att Sverige ligger bättre till. Boverket har beräknat de direkta kostnaderna för byggfel till över 50 miljarder kronor per år. 

En gemensam nämnare som dessa byggfel är en följd av, är bristande kommunikation på byggarbetsplatsen.

Idag sker nästan all kommunikation mellan olika entreprenörer och beställargruppen via arbetsledaren. Det fungerar i mindre projekt, men är inte hållbart när omfattningen ökar. Att en person, utöver sin huvudsakliga arbetsuppgift, måste agera som en kommunikationskanal, och samtidigt ansvara för att alla sköter sitt jobb, är vad som leder till dyra byggfel.

Men att det är byggherrarna som får svälja större delen av kostnaderna är ett mindre populärt samtalsämne. Det gör också att det är svårt för byggbranschen att förändra dagens arbetssätt och struktur, och så länge det gäller kan vi självklart inte förvänta oss felfria byggen. Men någonstans måste en gräns sättas och här har byggherrarna en möjlighet.

Vad kan du som byggherre göra för att förbättra situationen?

Det bästa alternativet är inte att fortsätta tjata och kräva att byggbranschen ska förändra sig. En bättre strategi för byggherrarna - och som visat sig fungera - är att anlita något av de entreprenadbesiktningsföretag som har kapacitet att utföra löpande och helst digitaliserad kvalitetsgranskning.

Med en sådan extern part i varje enskilt projekt tvingar man fram en fungerande kontroll. Det leder till att byggfelen kan minimeras, samtidigt som det skapas förutsättningar för byggarbetarna att förebygga konflikter och ÄTA-arbeten baserat på tidigare statistik.

Idag är Besiktningsman.se det enda entreprenadbesiktningsföretaget som har en heltäckande digital lösning som täcker byggherrarnas och byggarnas behov. 

Lösningen bygger på en app med namnet iSpect.

iSpects heltäckande lösning innebär att:

  • alla brister dokumenteras och skickas till respektive ansvarig entreprenör,

  • appen loggar av vem och när felet åtgärdades,

  • alla fel för att upptäcka trender inför framtida projekt kartläggs

  • samt att byggherren får en övergripande vy av hela projektets gång.

Kunskap är makt, vilket även gäller i byggbranschen. Med rätt förutsättningar kommer det inte längre att spela någon roll vilka problem byggbranschen präglas av, när du delegerat problemhanteringen till proffs - för att istället planera nästkommande byggprojekt med gott samvete!

Tillbaka till artiklarna