Välkommen till besiktningsbranschens (och byggbranschens) nya guldålder!

Team BM

Solcellsinstallatör

I denna blogg har jag ofta bråkat på byggsektorn och dess beställare för att man så lätt blundar för byggfel och onödiga kostnader. Förlåt. Och samtidigt grattis! Nu händer det nämligen grejer.

Från att ha setts som något exotiskt verkar idén om fortlöpande entreprenadbesiktning i hela byggprocessen ha slagit rot i byggsektorn. Entreprenadbesiktning ses inte längre som en påtvingad kostnad vid byggprocessens slutskede utan som en väg till bättre projektekonomi och fortsatt lönsamhet på en vikande byggmarknad.

”Intresset är rekordstort”

En bra indikator på att konceptet fått fäste är också att allt fler och allt yngre byggingenjörer vill bli entreprenadbesiktningsmän. De har snappat upp var de mest intressanta framtidsjobben finns.

”Intresset är rekordstort” säger exempelvis vår branschkollega och en av landets mest erfarna entreprenadbesiktningsutbildare Tomas Thulin i senaste numret av SBR:s tidning Husbyggaren.

Den positiva trenden tror jag beror på mer än bara möjligheten till bra jobb. Det betyder också mycket att entreprenadbesiktningsarbete i modern tappning ger extra bra möjligheter till det som byggingenjörer alltid älskat mest: att medverka till hög kvalitet i byggandet. De ser sambandet mellan kvalitet, lönsamhet och yrkesstolthet och hur modernt besiktningsarbete kan bidra till detta.

Jag tror också de gillar att besiktningsbranschen visat att den kan utvecklas och ta en allt större roll. Det som förr ofta betraktades som ett rätt osexigt avprickningsarbete är nu ett effektivt hjälpmedel för att klara allt mer pressade produktionstider och ökade kund- och myndighetskrav. Vi har därmed passerat en viktig milstolpe.

Undvik fotöljerna

Faran är förstås att vi som sysslar med utvecklingsarbete inom besiktningsområdet ser slaget som vunnet och pöser ner i fåtöljerna.

Ny teknik och metodik är bara ny så länge den är ny, och det är den inte särskilt länge. Stannar vi upp kan intresset göra detsamma. Vi går därför vidare och det handlar inte bara om bättre teknik och digitala hjälpmedel. Metodik- och produkttutveckling som färdiga besiktningsupplägg för noll fel är ett exempel på branschnyheter vi nyligen lanserat. Ett annat betydelsefullt område är personalens kompetens, ju mer vi utbildar våra besiktningsmän desto bättre trivs de och desto mer kan och vill de medverka i utvecklingsarbetet. Det ökar dessutom yrkesstoltheten.

Samhällsnytta och lönsamhet

Det fanns en tid då man i byggsektorn kunde hitta folk som sökte beundran genom att skryta om hur smart de kunde fuska i sitt jobb. Den tiden ska vi aldrig tillåta komma tillbaka. Därför är det en välsignelse att den generation som nu väljer en yrkesbana inom byggsektorn förväntar sig att arbetet ska skapa samhällsnytta och möjligheter att genom yrkesskicklighet få respekt och gillande av vänner, omvärld och de man bygger för.

På så sätt är yngre (och alla lite mer gråhåriga) byggingenjörer som vidareutbildar sig till entreprenadbesiktare viktiga pådrivare för att öka byggkvaliteten och branschens anseende. Dessutom gynnar det branschens lönsamhet vilket inte gör saken sämre.

Det händer som sagt grejer, positiva grejer, och det kan vi till stor del tacka er alla byggare och beställare som samspelar med besiktningsbranschen för att skapa högre kvalitet och arbetslust i byggandet för.

Ping på er och fortsätt så!

Tillbaka till artiklarna