4-stegsbesiktning av våtrum: Säkrare renovering för ditt hem

Våtrumsbesiktning är avgörande för att säkerställa att ditt badrum är fritt från fukt- och mögelskador.

Men visste du att den klassiska besiktningen för våtrum är inte tillräcklig för att upptäcka potentiella problem? För cirka 15 år sedan, på grund av fel i utförandet och läckage, förändrades spelreglerna för våtrumsbesiktning.

Nu erbjuder vi vår standardiserade 4-stegsbesiktning, som ger dig trygghet i varje steg av renoveringsprocessen. Låt oss utforska vad detta innebär för dig som villaägare, brf-innehavare eller fastighetsägare.

Besiktningsman besiktigar badrum

Våtrumsbesiktningens ABC

Innan vi dyker in i detaljerna av vår 4-stegsbesiktning, låt oss först förstå vad en våtrumsbesiktning innebär.

En våtrumsbesiktning är en grundlig granskning av ditt badrums konstruktion och installationer för att upptäcka eventuella fukt- eller mögelskador.

Det är en viktig säkerhetsåtgärd för att säkerställa långsiktig hållbarhet och bekvämlighet i ditt hem.

Besiktningsman besiktigar badrum

Varför är 4-stegsbesiktning viktig?

Den traditionella "okulära" besiktningen vid slutet av en renovering är inte tillräcklig för att identifiera potentiella problem.

Med vår 4-stegsbesiktning går vi noggrant igenom varje fas av renoveringsprocessen för att säkerställa att allt görs korrekt och att ditt badrum är fritt från risker för läckage och mögeltillväxt.

Steg 1: Förberedelse och Rivning

Vi börjar med att noggrant riva bort alla gamla material och förbereda ytan för renovering. Under detta steg granskar vi också den nya rördragningen och eldragningen för att säkerställa att de följer gällande regler och att avbärningen är korrekt utförd.

Steg 2: Montering av Skikt

Efter att förberedelsen är klar, är det dags att montera vägg- och golvskikten. Vi kontrollerar noggrant rör- och elgenomföringar samt installerar det överenskomna antalet fuktsensorer. Scanning av fuktnivåer i underliggande material utförs också för att identifiera eventuella tidigare problem.

Steg 3: Tätskikt och Kontroll

Den tredje fasen innebär montering av tätskikt enligt bransch-montageanvisningar. Vi granskar detta steg noggrant för att säkerställa att tätskiktet är korrekt utfört och att det kommer att förhindra fuktintrång effektivt.

Steg 4: Slutbesiktning och Framtida Säkerhet

Slutligen genomför vi en okulär slutbesiktning av det kompletta arbetet. Eventuella felnoteringar dokumenteras noggrant, och scanning av fuktsensorer utförs för att fastställa referensvärden för framtida övervakning och säkerhet.

Besiktningsman besiktigar badrum

Tilläggstjänster och Prissättning

Vi erbjuder även tilläggstjänster såsom årlig scanning av fuktsensorer för att säkerställa långsiktig säkerhet och underhåll av ditt badrum. Prissättningen varierar beroende på kundens behov och fastighetstyp, så kontakta oss för en skräddarsydd offert.

Vanliga frågor

Varför behöver jag en våtrumsbesiktning?

Det rekommenderas att genomföra en våtrumsbesiktning årligen för att säkerställa långsiktig säkerhet och förhindra potentiella skador. Vid misstanke om läckage eller fuktskador bör en besiktning också genomföras omedelbart.

Vad är skillnaden mellan 3-stegsbesiktning och er 4-stegsbesiktning?

Vår 4-stegsbesiktning är mer omfattande och inkluderar noggrann kontroll och dokumentation vid varje steg av renoveringsprocessen samt mätbarhet över tid. Detta ger dig ökad trygghet och säkerhet för ditt badrums långsiktiga hållbarhet.

Kan jag köpa fuktsensorer separat och lägga till dem senare?

Absolut, du kan köpa fuktsensorer separat, men vår rekommendation är att inkludera dem i vårt besiktningspaket för att säkerställa fullständig täckning och övervakning av ditt badrums fuktighet.

Kontakta oss för att boka 4-stegsbesiktning

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan för att hjälpa dig.

kontaktuppgifter

heleneborgsgatan 54, 11732, Stockholm