Färdigställ entreprenaden snabbt och effektivt

En digital slutbesiktning innebär att alla felbilagor levereras till parter samma dag för omedelbar avhjälpning utan administrativt krångel.

Boka besiktning

En slutbesiktning av fastigheten är en nödvändig investering för att säkerställa att arbetet motsvarar avtalet, gällande standarder och lagar samt för att undvika eventuella tvister med entreprenören.

Boka besiktning  

Säkerställer att projektet är slutfört korrekt

Slutbesiktning med Besiktningsman.se

Slutbesiktningen ska göras när entreprenören meddelar att arbetet är färdigt. Genom att anlita oss får du denna kontroll utförd och en opartisk bedömning av hur arbetet är utfört, samt ett besked om arbetet är godkänt eller ej.

Om ej färdigställd Om entreprenaden under slutbesiktningen visar sig ej färdigställd och därav inte kan godkännas - då avbryter besiktningsmannen besiktningen och föreskriver “Ny Slutbesiktning”.

Efter besiktningen dokumenteras allt i ert iSpect-konto. iSpect ingår alltid när ni besiktar via Besiktningsman.se, och förblir en samlingsplats för det som berör kvalitetsarbetet i ert projekt.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontakta oss- Redo att uppnå noll fel i ert projekt?

3 enkla steg för att komma igång!

Kontaktformulär