Upptäck byggfel innan garantitiden löper ut

Nybyggt eller utfört ett renoveringsprojekt de senaste två åren? Då är en garantibesiktning på sin plats.

Boka besiktning

Upptäck eventuella fel eller brister som täcks av garantin och få dessa åtgärdade kostnadsfritt av entreprenören med hjälp av en garantibesiktning.

Boka besiktning  

Upptäck fel innan garantitiden löper ut.

Garantibesiktning med Besiktningsman.se

Garantibesiktning utförs inom 2 år från godkänd slutbesiktning för att konstatera om nya fel uppträtt och om dessa fel ingår i entreprenören ansvar.

Garantibesiktning av tidigare utförda arbeten genomförs för att få en bedömning av om nya fel uppstått och klargörande av om det ingår i entreprenörens åtagande.

Efter besiktningen skickas via ispect ett formellt garantibesiktningsutlåtande till beställaren och entreprenören. Garantibesiktningen kan påkallas och bekostas av endera parten.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär