Lekplats- och utegymsbesiktning

Lekplatser och utegym är en central del av våra samhällen, en plats där stora och små barn kan utforska, leka och skapa minnen för livet. Vi tar det ofta för givet att lekplatser är säkra platser där våra barn kan ha roligt utan bekymmer. Men är det verkligen så? Är lekplatserna vi besöker verkligen säkra?

Boka besiktning

Med hjälp av en Lekplatsbesiktning så kan man försäkra sig om att lekplatsen är korrekt utförd. Det är en viktig del av att upprätthålla säkerheten för barn som besöker lekplatser. Besiktningarna görs av experter som har kunskap om de säkerhetsstandarder och riktlinjer som gäller för lekplatser.

Boka besiktning  

Planera för Säkerhet från Grunden - Enligt Svensk Lagstiftning

Varför är Lekplats- och utegymsbesiktning så viktig?

Besiktningen är av yttersta vikt av flera skäl:

1. Upprätthåll Egenskaperna (PBL 2010:900) Enligt PBL är det fastighetsägarens ansvar att se till att lekplatsens egenskaper upprätthålls. Det innebär att lekplatsen måste vara i gott skick och fri från farliga hinder.

2. Säker Utrustning (PSL 2004:451) Enligt PSL måste all utrustning på lekplatsen vara säker, oavsett när den tillverkades. Detta innebär att du måste regelbundet kontrollera och underhålla lekutrustningen för att säkerställa att den är i god kondition.

3. Tillgänglighet (PBL 2011:335) Lekplatsen måste vara tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att hinder mot tillgänglighet alltid åtgärdas.

4. Säkra Brunnar (Ordningslagen 1993:1617) En annan viktig aspekt är att se till att brunnar och liknande riskområden är säkrade enligt ordningslagen. Detta förhindrar att barn eller andra besökare råkar ut för farliga situationer.

5. Regelbundna Besiktningar (SS-EN1176 2020) Enligt den europeiska standarden SS-EN1176 bör lekplatsen besiktigas av utbildad personal en gång om året. Detta säkerställer att eventuella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

I våra priser ingår även:

En grundlig lekplatsbesiktning inkluderar följande steg:

Kontaktformulär