Låt oss hantera huvudvärken kring kommunens krav

Vi säkerställer att egenkontrollerna, kontrollplanen, brandsäkring, tillgänglighetskrav m.m. är uppfyllda!

Boka kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige skriver ett rekommendationsbrev som din kommun behöver som underlag för att ge dig ett slutbesked (dvs godkänna projektet för inflytt).

Boka genomgång  

Allt på samma plats

Kontrollansvarig med Besiktningsman.se

Effektivt Hos oss är besiktningsman och kontrollansvarig samma person. Fördelen med att ha besiktningsman och kontrollansvarig som samma person, är att både besiktningen och KA - kontrollen kan utföras under samma tillfälle. Det innebär att du som kund får två flugor i en smäll, samt ett billigare pris då du endast betalar för ett platsbesök.

Erfarenhet Våra kontrollanter har över 10 års erfarenhet av KA-uppdrag Många av våra besiktningsmän är certifierade kontrollansvariga, och har både N och K behörighet.

Snabb tillgång Du får alla underlag inom 3 dagar digital i iSpect! Vi kontrollerar att entreprenören och byggherren följer alla riktlinjer / myndighetskrav. Dessa krav kan exempelvis avse ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet samt att gällande säkerhetsregler uppfylls.

Vår kontrollansvarige skriver sedan ett rekommendationsbrev som din kommun behöver som underlag för att ge dig ett slutbesked (dvs godkänna projektet för inflytt).

I våra priser ingår även:

Kontaktformulär