Vi ska inom kort genomföra en besiktning av er bostad inför den 5-åriga garantitidens utgång.

Ni ska givetvis ges tillfälle att komma med era synpunkter på nya uppkomna fel och vi delar därför ut denna mall så att ni kan anteckna de synpunkter ni vill förmedla till besiktningsman.

Era synpunkter kommer att beaktas av besiktningsman och noteras om det är ett aktuellt fel. Besiktningsman kommer att bekräfta att er synpunkter är genomgångna.

 • Efterbesiktning
 • Förbesiktning
 • Fuktbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Kontrollansvarig
 • Lekplats-besiktning
 • Överbesiktning
 • OVK
 • Särskildbesiktning
 • Slutbesiktning
 • Solcellsbesiktning
 • Statusbesiktning