Kontrollera moment som är svåra att besikta i slutskedet.

Har ni moment som behöver kontrolleras innan ni bygger vidare? Boka en förbesiktning!

Boka besiktning

Säkerställ att bygget utförs korrekt under projektets gång och spara in på dyra korrigeringar

Boka besiktning  

Förbesiktning med Besiktningsman.se

Under byggets gång kan man utföra en Förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet eller några veckor före slutbesiktningen för att få en uppfattning av statusen på bygget inför slutbesiktningen.

Efter besiktningen dokumenteras allt i ert iSpect-konto. iSpect ingår alltid när ni besiktar via Besiktningsman.se, och förblir en samlingsplats för det som berör kvalitetsarbetet i ert projekt.

I våra priser ingår även:

Hur går en besiktning till?

Kontaktformulär