Besiktningsman.se för privatpersoner

Digital besiktningsprocess

Privat

Vad är en husbesiktning?

Husbesiktning, eller entreprenadbesiktning som den rätta termen lyder, görs i samband med alla former av byggnation där du anlitat en byggentreprenör.

Det kan handla om att du bygger nytt, bygger till, renoverar eller bygger om. Det kan vara en villa, lägenhet, sommarstuga eller annan byggnad.

När du gör en sådan pass stor investering är det naturligt att känna oro för alla myndighetskrav och byggregler. Därför är det viktigt att du själv väljer både Kontrollansvarig och Besiktningsman enligt din lagliga rätt. Kontrollansvarig är din förlängda arm gällande myndighetskrav och Besiktningsman är den person som opartiskt, objektivt samt självständigt utför besiktning mellan dig och din/a entreprenör/er gällande de arbeten som entreprenören har utfört i förhållande till myndighetskrav, bygg- och branschregler.

Syftet med besiktningen är att få en opartisk fackmässig kontroll av att byggentreprenören utfört sitt arbete på ett korrekt sätt och på det sätt ni kommit överens om. Det finns flera olika former av besiktningar, och en god regel är att göra en s k slutbesiktning innan du betalar slutfakturan för arbetet.

Besiktningen är viktig eftersom den ger ett opartiskt underlag som kan vara mycket betydelsefull om något blir fel eller om det uppstår tvister mellan dig och entreprenören eller berörda försäkringsbolag.

De fel som besiktningsman noterar vid besiktning har entreprenören både rätt och skyldighet att avhjälpa och avhjälpande ska ske snarast eller senast inom två månader.

Vi rekommenderar Besiktningsmannaboken som hjälper er att få en klarare bild av vilka krav som ställs vid besiktning samt hur besiktningen går till.

För småhusentreprenader med konsument som beställare bör standardavtalet ABS09 tillämpas gällande nybyggnad eller tillbyggnad.
För ombyggnation, installationsarbeten och andra arbeten/entreprenader gäller Hantverkarformuläret.
För rörinstallationer finns även RK.
Konsumenttjänstlagen, ABS, Hantverkarformuläret samt Besiktningsmannaboken kan laddas ned hos www.konsumentverket.se