Husbesiktning med kontrollansvarig
Kontrollansvarig enligt plan och bygglagen

Oberoende expert på husbesiktning & KA enligt Plan- & bygglagen

Besiktningsman.se är ett fristående och oberoende företag utan bindningar eller kopplingar till försäkringsbolag, fastighetsmäklare eller andra företag i bygg och fastighets branschen.

Vi på Besiktningsman.se utför entreprenad- och överlåtelsebesiktning på alla typer av fastigheter, enfamiljshus, flerfamiljshus samt kommersiella lokaler. Vi har även kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen (PBL).

Vi har besiktningsmän för alla fack såsom bygg, målning, el, rör, ventilation, styr & reglér, sprinklers, kyla, hiss, gas, OVK, plåt, puts, fukt, mögel, mark, trädgård samt utemiljö - Innergårdar. Exakt läckagelokalisering på flacka tak, terrasser, innergårdar samt våtrum därmed snabbare och enklare avhjälpande. Vi eftersträvar att i största möjliga mån lämna offert med fast pris.

Besiktningar utförs när ni:

 • Byggt nytt-om-till-renoverat, slutbesiktning
 • Hyresgästanpassat
 • Köpa-sälja hus, överlåtelsebesiktning
 • Köpa-sälja brf-lägenhet, statusbesiktning
 • Misstänker fel eller upptäckt fel, särskild besiktning
 • Är oenig med byggare eller reparatör
 • Vill veta hur ditt hus mår, planerar renovering, statusbesiktning
 • Fuktskada mögel röta, fuktbesiktning
 • Läckage på flacka tak, terrasser och innergårdar, fuktbesiktning
 • Utfört trädgårdsarbeten, utemiljö Innergårdar
 • Vi har även certifierad Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen

I våra fasta priser ingår alltid vår projektansvarige för samordning och kontakt inför besiktning.

Välkommen att kontakta oss!

Stockholm Norrköping Jönköping Göteborg Malmö Uppsala Linköping Nyköping Västerås Helsingborg