Teknisk underhållsplan

För långsiktig hållbarhet

Vi har sedan 2003 arbetat som ett oberoende besiktningsföretag.

Besiktningsman.se har utfört tusentals besiktningar åt bland annat:

 • RIKSBYGGEN
 • SB
 • BONAVA
 • AROS BOSTAD
 • Grunden till en sund bostadsrättsförening

  Syftet med en underhållsplan är att bostadsrättsföreningen ska vara förberedd inför
  framtida underhållsbehov och de kostnader de medför.

  Underhållsplanen gör det även enklare att sprida ut kostnaderna för underhållet över en längre period - vilket leder till en jämnare, och ofta en lägre boendekostnad för medlemmarna.

 • Foto av en glad familj
 • Varför behövs en underhållsplan?

  Med hjälp utav en underhållsplan kan man jobba med proaktivt underhåll av fastigheten, vilket leder till en lägre förvaltningskostnad

  Ett exempel på proaktivt underhåll är att vid besiktning upptäcka att ventilationssystemet sedan länge varit i behov av underhåll. Om det här upptäcks i ett sent skede kan det resultera i stora kostnader för mögelsanering och renovering.

 • Foto av en person som knappar in ett tal i en miniräknare
 • Vad är en bra underhållsplan?

  En som utgör grunden till god förvaltning av bostadsrättsföreningens fastigheter.

  En som hjälper styrelsen att hålla koll på huset och eventuella markanläggningar som hör till fastigheten.

  En som kan förutse kommande underhåll, ungefär vad det kommer att kosta och vilka tidsintervall som gäller för olika typer av underhåll.

 • Foto av en person som knappar in ett tal i en miniräknare

Redo att boka?
Börja med att skicka en offertförfrågan.

Fyll i informationen nedan

Vi är de enda inom branschen som kan leverara felbilagorna digitalt samma dag med besiktningsappen iSpect.

Gör som många andra och anlita Besiktningsman.se

Sveriges ledande entreprenadbesiktningsföretag

Besiktningsman.se bildades 2003 av erfarna besiktningsmän som ett oberoende besiktningsföretag.
Våra välutbildade medarbetare har gedigen erfarenhet från byggsektorn och besiktningsarbete.
Vårt fokus är att bemöta höga kundkrav på ett professionellt och sakkunnigt sätt.

 • Vi har sedan 2012 arbetat med vår egen besiktningsplattform iSpect.

  Det betyder att vi utför besiktningar digitalt med iSpect runtom i Sverige. iSpect innehåller hundratusentals utav de vanligaste förekommande felen vid nyproduktion och rot, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda statistik till alla våra kunder.

 • Foto av besiktningsman
 • När våra besiktningsmän besiktigar ett byggmoment så använder de alltid iSpect.

  Direkt efter att besiktningen utförts får ni en komplett felbilaga i iSpect, samt status på det byggnadstekniska skicket av fastigheten. Därmed kan ni påbörja er planering med besiktningsutlåtandet som utgångspunkt.

 • Foto av besiktningsman
 • 100% digitala med iSpect

  Med iSpect ser vi till att fel kan förebyggas och att uppkomna fel kan åtgärdas direkt!

  Läs mer om iSpect
 • Ett opartiskt besiktningsföretag

  Vi utför besiktnings- och KA- tjänster objektivt och opartiskt enligt gällande bygg- och branschregler.

  Läs mer om oss

Redo att boka?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Kontakta mig