Besiktningsman.se
iSpect

Vårt helhetskoncept med Digitaliserad entreprenadbesiktning

För ökad lönsamhet och leveranssäkerhet i byggprojekt

 • Vårt helhetskoncept innebär:

  • Fortlöpande besiktning från byggstart till fullt färdigt projekt
  • Utökad byggherrekontroll enligt ett unikt upplägg
  • HBM-Huvudbesiktningsman och KA är en och samma person vilket ger byggherren en djupare kontroll av produktionen
  • Alltid vår PA-projektansvarig för all kommunikation och samordning med besiktningsgruppen
  • Allt registreras med vår unika besiktningsapp, iSpect, all dokumentation åtkomlig för projektet i portalen

 • Skillnader

  Vid traditionell besiktning görs normalt bara för- och slutbesiktning, sedan sänds utlåtandet och felavhjälpning kan börja. Ofta sedan byggnaden tagits i bruk.
  Vår lösning med iSpect omfattar hela byggprocessen. Vi ser till att fel kan förebyggas och att uppkomna fel kan åtgärdas direkt.

 • Fördelar

  • Inga dolda fel
  • Felbilagor alltid med ansvar per entreprenör
  • Genererade felbilagor till portalen direkt vid färdig besiktning
  • Felbilagorna sorterade i portalen
  • Inga onödiga produktionsstopp
  • Ökad kvalitetssträvan främjas
  • Säker och lättillgänglig dokumentation i portalen
  • Ökad möjlighet till erfarenhetsåterföring
  • Utvärdering av de olika entreprenörskategorierna
  • Skapar förutsättning för till noll fel vid överlämnandet
  • ”Digital nyckel” vid överlämnande till Byggherren
  • Med vår besiktningsapp ges tillgång till en feldadatabas, en ”Byggfelsbank” byggd på mångårig erfarenhet av besiktningar med ca 300 000 av de vanligaste byggfelen i byggbranschen.

 • Effekter

  • Ökad lönsamhet i byggprojekt genom kraftigt reducerade kostnader för felavhjälpning, från byggstart fram till att den 10-åriga ansvarstiden passerats.
  • Ökad leveranssäkerhet
  • Ökad kundnöjdhet
  • Minskad felavhjälpningstid
  • Minskat felavhjälpande efter överlämnandet

 • iSpect - utvecklat av besiktningsmän för besiktningsmän

  I vårt helhetskoncept för digitaliserad entreprenadbesiktning använder vi vår besiktningsapp iSpect.
  Med iSpect effektiviseras besiktningen oberoende av vem besiktningspersonen är, och utlåtandet utformas med ett nominellt språk. All pappershantering med utlåtanden, bilagor etc elimineras.
  Vår lösning med iSpect omfattar hela besiktningsprocessen.

 • Med iSpect

  Kan besiktningsmannen under sitt arbete kontrollera, dokumentera, lagra och sända alla noteringar och projektdata direkt via sin läsplatta.

 • Foto av besiktningsman med appen iSpect