Statusbesiktning

Handledning till ABT06 kap 7§4 i BKKs handledning till entreprenadbesiktning
”Statusbesiktning: Sådan särskild besiktning som enligt ABT06 kan påkallas av part avseende entreprenadens status i visst avseende, även om det saknas indikationer om fel.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar