Särskild besiktning

Enligt AB04 och ABT06 kap 7 §4
”Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende
1 sådant fel som beställaren har påtalat
2 entreprenadens status i visst avseende
Särskild besiktning verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktningar
”Särskild besiktning enligt punkt 1 ovan avser sådana av beställaren påtalade fel efter förhållanden som förelegat vid slutbesiktning men som då inte tagits upp på grund av att de inte märkts, eller att besiktningsmannen förbisett felet. Särskild besiktning enligt punkt 2 ovan avser dels fel som framträtt under garantitiden och där garantiansvar eventuellt föreligger, och dels sådana fel som framträtt efter garantitidens utgång men inom den 10-åriga ansvarstiden.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar