Kontrollansvarig

Vi erbjuder gärna kontrollansvarig i kombination med besiktningsman eller besiktningsgrupp.

Vid nyproduktion, om och tillbyggnad krävs det en Kontrollansvarig (KA) – tidigare benämnd som kvalitetsansvarig – för att genomföra entreprenaden. Kontrollansvarig ser till att nödvändiga inspektioner utförs för att entreprenaden skall leva upp till myndighetskrav och gällande bygg- och branschregler.

Exempel på krav, god ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet.

Vår kontrollansvarige hjälper er med upprättande av en kontrollplan med nödvändiga kontroller på plats av kontrollansvarig och entreprenörens redovisning av verifierade provningar samt egenkontroller.

Hela processen börjar med ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden. Därefter erhålles startbesked.

Efter att samtliga kontroller och provningar enligt kontrollplanen genomförts samlas parterna för slutsamråd. Därefter erhålls slutbesked från byggnadsnämnden, förutsatt att slutbesiktningen är godkänd.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar