Garantibesiktning – 2-årsbesiktning

Enligt AB04 och ABT06 kap 7 §3

”Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktningen påkallas av beställaren.”

Handledning enligt BKKs handledning för besiktning
”Syftet med garantibesiktning är pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden, dvs fel som i regel funnits vid slutbesiktningen men då inte märkts och inte bort märkas (kap5§5, kap7§11).
Besiktningsmannen ska vid garantibesiktning inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktning.
Garantibesiktningen ska normalt inte omfatta ej avhjälpta fel från slutbesiktningen.”

Kommentar,
Vid bokning av garantibesiktning kan ni tilläggsbeställa att även efterbesiktning av tidigare besiktning ska utföras.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar