Fuktbesiktning

Vid nyproduktion utför vi löpande fuktbesiktningar.

Äldre fastigheter,

Har du tänkt på att de vanligaste fuktskadorna inte behöver beror på läckande vattenledningar?

Vind,

Fukt och mögel skador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen.Tex på grund av att den varma fuktiga luften transporteras upp till den kalla vinden där den kondenserar mot yttertaket. Framförallt vintertid är det störst risk för fuktskador på vind. Har du tittat på insidan av yttertaket?

Krypgrund,

Tvärtemot vinden så är den största risken på vår-sommar för fukt och mögel skador. Har du lukt i huset?

Källarväggar,

Stor risk för fukttransport via källarväggen från den kalla fuktiga marken vilket ger risk för fukt och mögel skador insida vägg. Har du lukt i huset?

Betongplatta på mark,

Om den är utförd 1985 eller tidigare är det vanligt förekommande att fukt från underliggande mark transportas upp i betongplattan och vidare upp i uppreglat golv. Har du lukt i huset?

Kan det finnas en fuktskada i din fastighet?

Eller vill du försäkra dig om att allt är som det ska?

Idag är det möjligt att undersöka eventuella fukt och mögelskador utan att behöva göra större ingrepp i huset. Med hjälp av avancerade mätinstrument och provtagningar kan våra experter snabbt och exakt kontrollera om det finns fukt-, mögelproblem och vad de i så fall beror på.

En fuktbesiktning är en bra investering även om du inte direkt misstänker ett fel. Ibland kan det ta lång tid innan läckage, fukttransporter, bristande ventilation, andra fel, ger sig tillkänna. Om indikation på skador upptäcks tidigare desto mindre omfattande hinner skadorna och därmed kostnaderna för att åtgärda dem bli.

En fuktbesiktning ger också ökad trygghet för dig som säljare eller köpare av en fastighet.
Det gäller såväl äldre som nyare fastigheter.Våra fuktbesiktningar utförs enbart av besiktningsmän med mångårig erfarenhet av hur fuktskador uppkommer, hur de kan upptäckas och hur de kan åtgärdas. Självklart kan de också hjälpa dig med råd om förebyggande åtgärder.

Efter fuktbesiktningen e-postas ett utlåtande.

Utlåtandet innebär att du får ett oberoende och tillförlitligt underlag att visa upp för försäkringsbolag eller om det uppstår en tvist mellan dig och en motpart i samband med exempelvis byggnadsarbeten eller en försäljning.

Du kan även beställa en bedömning av åtgärds- och kostnads-förslag samt labtest.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar