Förbesiktning

Enligt AB04 och ABT06 Kap 7 §1 har part rätt att påkalla förbesiktning om

”1 arbete efter färdigställandet av entreprenaden inte är eller inte utan väsentligt ingrepp blir åtkomligt för besiktning.

2 avhjälpande av fel i arbete efter färdigställande skulle vara till väsentlig olägenhet för parten

3 arbete före färdigställande tas i bruk av beställaren eller

4 i övrigt särskilda skäl föreligger”

”Kommentar till kap 7 §1 i AB04 och ABT06,
Ett särskilt skäl för förbesiktning kan vara att parterna i förväg vill få besiktningsmannens bedömning av kontraktsenhetligheten av visst arbete som antingen återkommer i ett stort antal eller gäller principer eller kvalitetskrav för utförandet, sk normerande besiktning.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar