Enligt Besiktningsmannaboken, handbok för besiktningar av nybyggda småhus, besiktningen sid 9

Statusbesiktning
”En statusbesiktning kan göras om det vid något tillfälle behöves en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs.”
”Benämningen statusbesiktning finns inte i ABS. Därför har den inte heller samma status som de som de besiktningar som finns beskrivna i olika lagar och allmänna bestämmelser.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar