Enligt ABS 09 p 24, andra stycket
”Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9§ konsumenttjänstlagen ,som framträtt efter slutbesiktningen eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60§3 konsumenttjänstlagen.”

”Enligt §17 konsumenttjänstlagen kan fel påtalas inom en tioårsperiod efter avlämnandet. Om besiktning påkallas för fel som framträtt senare än två år från avlämnandet får denna göras som särskild besiktning.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktningar
”Inom sexmånadersfristen får fel av alla slag påtalas, därefter dels dolda fel och dels fel av något av de fyra slag som framgår av 9§ konsumenttjänstlagen. §60 p3 får där anses gälla fel som inte bort märkas vid slutbesiktning.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar