Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen.

Startsammanträde

Vi börjar alltid våra överlåtelsebesiktningar med att gå igenom uppdragsbekräftelsen med information för både köpare och säljare om hur besiktningen går till. Besiktningsman förklarar olika typer av så kallade kända riskkonstruktioner och vad det innebär. Säljaren informerar besiktningsförrättaren och köparen om vad de känner till om huset, både positivt och negativt.

Därefter påbörjas besiktningen

Därefter påbörjas en okulär fastighetsbesiktning av huvudbyggnaden, där vi tillsammans, besiktigar alla utrymmen som är tillgängliga via öppningar, luckor och liknande, samt de som i övrigt är krypbara. Vi informerar om eventuella fel och risker med vissa konstruktioner löpande under överlåtelsebesiktningen. Besiktningsförrättaren informerar även om löpande fastighetsskötsel och vad man som fastighetsägare skall tänka på. Vi anser att det är av stor vikt att både säljare och köpare deltar och följer med i överlåtelsebesiktningen.

Slutsammanträde

Efter besiktningen går vi sammanfattningsvis igenom vad som noterats och vilken påverkan eventuella fel och risker kan ha på huset. Besiktningsutlåtandet e-postas därefter till er, varvid ni noga läser igenom utlåtandet och kontaktar besiktningsförrättaren med eventuella frågor.

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar