FÖR ETT BRA INOMHUSKLIMAT.

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. Sambandet mellan bristande luftväxling och hälsa är entydigt. Brister i ventilationssystemen är ofta enkla att åtgärda – låt våra erfarna certifierade funktionskontrollanter med Riksbehörighet utföra lagstadgad OVK besiktning och upptäcka brister i ventilationen vilka kan påverka hälsa.

FÖR ATT INVESTERINGARNA SKALL GE UTDELNING.

I moderna byggnader står installationerna för en stor del av byggkostnaden. För att säkerställa lång, felfri och energieffektiv drift krävs kvalificerad tillsyn av ventilationen så att funktionen inte försämras med tiden. Genom regelbunden OVK kontroll av ventilationsinstallationerna uppnår man inte bara ett bra inomhusklimat utan också betydligt lägre energikostnader.

Vad säger lagen ?

”En särskild förordning ( 1991:1273 jämt senare kompletteringar) reglerar hur OVK kontrollen av ventilation skall ske. Byggnadens ägare är ansvarig att lagstadgad OVK besiktning utförs, dels innan ventilationssystem första gången tas i bruk (nybyggnation, ombyggnad), dels vid återkommande tillfällen under brukstiden.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar