Enligt ABS 09 , 56§ KtjL
”Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.”

Handledning enligt BKKs handledning för entreprenadbesiktning
”Om en konsumententreprenad inte godkänns ska en ny slutbesiktning föreskrivas av besiktningsmannen.”
”Om en konsumententreprenad leder till tvist är det alltid allmän domstol som kommer ifråga.”

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi er.Vi behöver även entreprenadkontrakt samt ritningar